MSPA Serviceformulär

Vänligen felsök innan du fyller i formuläret.

1. Stäng av spa-badet, dra ut ström-kabeln, vänta fem minuter, koppla in den igen och tryck ”reset” på jordfelsbrytaren och starta spa-badet igen.
2. Rengör filter samt in- utlops ventiler.
3. Om vattennivån är låg kan felkod uppkomma.
4. Om vattentemperaturen är låg kan felkod uppkomma.
5. Om E3 visas: Tryck ”On/Off”, ”C/F” och ”Temp+” i denna ordningen i raskt tempo.